Nye miljøvennlige standarder i Europa – en stor utfordring for kjøleindustrien

HVACR-industrien må velge nye alternativer.
Gassbrukere - profesjonelle og hobby
|
17 oktober 2018

Den nye europeiske F-gassforordningen, som trådte i kraft allerede i 2015, er en stor utfordring for HVACR-industrien (Heating, Ventilation, Air Condition, Refrigeration). Målet med forordningen, som er en del av European Climate Change Program, er å redusere utslippene av bestemte fluorholdige klimagasser som bidrar til den globale oppvarmingen. HVACR-industrien påvirkes av forordningen i og med at kjølemidlene som brukes i bl.a. varmepumper, kjøle- eller fryseutstyr nå må fases ut ved nyinstallering og service på grunn av høy miljøpåvirkning.

Global warming potential

F-gassene er i lovgivningen klassifisert ut fra GWP (Global Warming Potential). Jo høyere GWP, jo mer bidrar gassen til den globale oppvarmingen. Karbondioksid brukes her som referanse med en verdi på "1". HFC R134a, som er en freon, har f.eks. verdien 1480. Det innebærer at utslipp fra 1 kg HFC R134a har en GWP-verdi som tilsvarer 1480 kg (!) karbondioksid. Til tross for dette er freoner som f.eks. HFO- og HC-gasser fortsatt i utstrakt brukt. 

Den nye forordningen krever at utslippene av F-gasser (herunder HFC, HFO og HC) reduseres med 20 % mellom 2018 og 2021, og med to tredjedeler innen 2030. HVACR-industrien må derfor gjøre en storstilt omlegging til miljøvennlige alternativer.

R744: idealløsningen?

Selv om det finnes mange alternativer, fremstår R744-gassen som den beste løsningen – av flere grunner. R744 består av 99,99 % CO2, og har dermed en minimal GWP-verdi på 1. Gassen har dessuten utmerkede termodynamiske egenskaper og gir lavt energiforbruk. En annen fordel er at R744-gassen er betydelig billigere enn andre kjølemidler. Selv om kjøleinstallasjonene som baseres på denne gassen fortsatt vil ha en høyere prislapp, vil den totale driftskostnaden ligge på samme nivå som med et tradisjonelt kjølesystem.

Stadig flere HVACR-utstyrsprodusenter har fått øynene opp for potensialet til R744, og utvikler nå utstyr som er optimalisert for nettopp denne gassen. Foretak som Danfoss, Bitzer og SCM Frigo tilbyr allerede denne typen utstyr. Også flere tyske bilprodusenter har gått over til klimaanlegg som baseres på R744.

Svært tørr

"R744-gassen fra Air Liquide leveres i spesielle, varmebehandlede gassflasker," påpeker Anders Broberg, Entrepreneurs & Professionels Offer Deployment Manager hos Air Liquide Norden. "Det betyr at vi kan garantere at fuktpartiklene i R744-gassen vi leverer ikke overstiger 5 ppm, og at det derfor ikke vil dannes iskrystaller i gassen. Dette er ganske unikt, ettersom R744 vanligvis inneholder ca. 200 ppm fuktpartikler. En annen viktig faktor er kilden til R744-gassen vi tilbyr. Gassen, dvs. karbondioksidet, utvinnes i tilslutning til andre produksjonsprosesser slik at vi ikke produserer ny gass."

Mange bruksområder

"R744 er derfor særlig egnet når det gjelder å erstatte eksisterende kjølemidler i kjølesystemer som f.eks. frysere i dagligvarebutikker, klimaanlegg i butikker og offentlige miljøer, ishaller og mobile klimaanlegg", poengterer Anders Broberg. "Air Liquide tilbyr R744 i flasker på 20 og 50 liter slik at du enkelt kan dekke behovene til virksomheten din. Gassflaskene er utstyrt med dykkrør og dobbelventil slik at R744 kan brukes både i flytende form og gassform."

Last ned produktbladet vårt om R744

Kjøp gassen din her!

Kundeportalen myGAS

DEL