Hvorfor bruke karbondioksid i renseanlegg?

Bærekraftig og økonomisk løsning for avløpsrensing
Produksjon og Prosessering
|
5 februar 2021

Karbondioksid er et praktisk og sunnere alternativ til svovel- og saltsyre når man vil justere pH-verdien i avløpsvannet i et renseanlegg. I tillegg til å være mer miljøvennlig og økonomisk, er en løsning med karbondioksid trygg og enkel å håndtere for personalet.

«Karbondioksid er et effektivt alternativ når man vil senke pH-verdien i avløpsvannet», forklarer Tomas Alexandersson, GIL Expert, ALTEC, Cluster NEC, North West Europe and CIS countries. «Karbondioksid gir lavere vedlikeholdskostnader og er ikke etsende, i motsetning til syrene som ofte brukes. Ved å bruke karbondioksid unngås utslipp av skadelige sulfater og klorider i vannmiljøer. Selve karbondioksidet er for øvrig ofte et gjenvunnet biprodukt fra andre prosesser, f.eks. anaerobe biogassfabrikker. Dette betyr at miljøet ikke belastes gjennom ytterligere karbondioksidutslipp. I tillegg elimineres risikoen for vond lukt fra hydrogensulfid.»

Lett å håndtere

«Takket være den naturlige buffereffekten, hindrer karbondioksidet at en synkende pH-verdi havner under 6, selv ved overdosering. Ettersom karbondioksid er en svak syre, faller pH-verdien mer gradvis enn hos mineralsyrer og på den måten blir det enklere å gjøre grundige kontroller. Det er også mulig å dosere polymerene optimalt for å få maksimal effekt av dem. Det viktigste er likevel at karbondioksid bidrar til et tryggere arbeidsmiljø ved at personalet slipper å håndtere etsende syrer.»

Innsprøytingssystem for karbondioksid i gassform eller flytende form

Air Liquide har utviklet en rekke innsprøytingssystemer for karbondioksid i gassform og flytende form. Egnet løsning velges ut fra hvordan renseanlegget er utformet og fungerer:

1. Innsprøyting av karbondioksid i gassform (basseng): Porøse diffusorer bobler karbondioksid forsiktig til et basseng. Lave doser med karbondioksid brukes i bassenger med en dybde på > 3 m

2. Innsprøyting av karbondioksid i gassform (rør): Perfekt for lave, stabile utstrømningshastigheter.

3. Innsprøyting av karbondioksid i gassform (BICONETM): Optimalt ved stabil strømningshastighet eller høyt gass-/strømningsforhold.

«Air Liquides innsprøytings- og blandingssystem er laget slik at renseanleggene ikke trenger å bygge om systemene sine. BICONETM statisk blander er den vanligste løsningen. Den kan enkelt installeres i eksisterende anlegg og gir økonomisk og svært effektiv gasstilførsel med minimalt hydraulisk tap. Den høye effektiviteten bygger på motstrømsprinsippet for gass og vann, og gir et høyt gass-væskegrensesnitt. I tillegg optimeres masseoverføringen gjennom koniske blandekar.»

«En annen vanlig løsning er CS-munnstykket. Den kalibrerte åpningen skaper et trykkfall (Delta p fra 0,5 til 1,2 bar) som øker strømningshastigheten og gir fine bobler. CS-munnstykkene er vedlikeholdsfrie og svært pålitelige. Det er bare en liten investering og driftskostnadene er særdeles lave.»

4. Innsprøyting av karbondioksid via et CS-munnstykke som produserer fine bobler.

Som alternativ tilbyr Air Liquide statiske blandere, spredere (installert i bunnen av bassenget) og PoroxalTM eller porøse diffusorer for innsprøyting av karbondioksid.

Totalløsninger – Nexelia

Air Liquides totalløsninger innbefatter gass, teknologi og ekspertise som er utviklet og tilpasset til spesifikke behov for vannrensing. Vi samarbeider tett med deg for å løse problemene dine. Nexelia for pH-kontroll er egnet både for kommunale og industrielle renseanlegg.

Vil du ha mer informasjon?

Kontakt Tomas Alexandersson, GIL Expert, ALTEC, Cluster NEC, North West Europe and CIS countries.

DEL