Green Origin – klimasmart flytende gass

Air Liquide i Norden har lansert Green Origin
Produksjon og Prosessering
|
17 april 2020

Mange bedrifter har stort fokus på miljø og bærekraft, og ett av de viktigste spørsmålene er hva virksomhetene selv kan gjøre for å redusere CO2-utslippene sine.

Faktum er at det er mye som står på spill. Det er så absolutt på sin plass å redusere CO2-utslippene, og kjøp av klimasmart gass kan være en smart løsning for å innfri bærekraftmålene og bidra til et bedre miljø.

Ulike typer CO2-utslipp – «Scope 1–3»

Man skiller mellom tre ulike kategorier av CO2-utslipp – såkalte scopes. Scope 1 er CO2-utslipp som skyldes direkte utslipp (f.eks. når en bedrift bruker fossile drivstoff i produksjonen sin). De indirekte CO2-utslippene som forårsakes av f.eks. strøm, klassifiseres som Scope 2. Scope 3-utslipp omfatter langt flere typer utslipp, deriblant CO2-utslippene som genereres under tilvirkningen av produkter som bedriftene kjøper inn fra leverandørene sine.

Det er derfor viktig for disse bedriftene at leverandørene på sin side iverksetter nødvendige tiltak for å redusere sine CO2-utslipp. Det var nettopp dét Air Liquide i Norden gjorde da vi – i egenskap av å være industrigassleverandør – i januar 2018 lanserte vår Green Origin-merkede gass som omfatter de flytende gassene nitrogen, oksygen, argon og karbondioksid.

Hva er Green Origin?

Air Liquides klimasmarte Green Origin-merkede gass kan oppsummeres som følger:
Målet med konseptet er å minimere miljøpåvirkningen fra flytende gasser (oksygen, nitrogen, argon og karbondioksid) gjennom livssyklusen. I produksjonen av Green Origin-merket gass benyttes bare elektrisitet fra vann- og vindkraft i Norden, og vi klimakompenserer for utslippene av karbondioksid fra transport.

Klimafordelene sikres gjennom kjøp av elektrisitet som produseres gjennom nordisk vind- og vannkraft med kildegaranti. I tillegg klimakompenserer vi gjennom prosjekter som oppfyller kravene fra Gold Standard Foundations.

Rutinene og dokumentasjonen for datainnsamling/beregninger dekker også Air Liquides rørsystem, som er sertifisert iht. ISO 9001.

Green Origin skaper merverdi

Bedrifter som kjøper Green Origin-merket gass, klimakompenserer for en stor del av Scope 3-utslippene sine, og vil dermed enklere kunne nå målene sine for bærekraft. Det faktum at de bidrar aktivt til et bedre miljø, gir dem økt konkurransekraft og et styrket omdømme.

Det blir ikke inngått kompromisser med hensyn til kvaliteten på gassene som leveres. I tillegg garanteres kontinuitet i leveransene via veitransport.

Validering

For å garantere overfor kjøperen at Green Origin gir reelle klimafordeler, leier Air Liquide inn en ekstern part som gjennomfører regelmessige granskninger for å sikre at dataene, rutinene og dokumentasjonen for konseptet er iht. ISO 14021. Granskningene garanterer at Air Liquide har kjøpt inn riktig mengde elektrisitet fra nordisk vind- og vannkraft med kildegaranti, samt riktig mengde klimakompensasjon for perioden basert på mengden av produsert, solgt og levert Green Origin-merket gass.

Etter hver granskning mottar kjøperne av Green Origin-merket gass et valideringssertifikat som bekrefter at den leverte gassen oppfyller Green Origin-konseptet helt.
Disse kjøperne vil dessuten hvert år motta kundespesifikk informasjon om klimakompensasjonen de har bidratt til ved å kjøpe Green Origin-merket gass.

Mer informasjon

Kontakt våre Green Origin-spesialister Élodie Déjean og Matti Koivisto.

DEL