Matsvinn er noe alle må ta ansvar for

Bærekraftig produksjon og forbruk med redusert matsvinn gjennom hele næringsmiddelkjeden.
Næringsmidler & Farmasi
|
11 februar 2019

Å tenke bærekraft i det du gjør er like viktig enten du er fattig eller rik, privatperson eller bedrift. Når du forlenger holdbarheten til næringsmiddelproduktene dine, uten at det går på bekostning av kvalitet og ferskhet, bidrar du til å redusere svinn.

Gi maten lengre holdbarhet ved hjelp av næringsmiddelgasser

Å forlenge holdbarheten til næringsmiddelprodukter og dermed redusere svinn, er en måte å fremme bærekraftig utvikling på. Næringsmiddelgasser gjør det mulig å forlenge holdbarheten til næringsmidlene ved produksjon (kjøling og frysing), pakking (pakking i modifisert atmosfære), transport (kjøling og frysing) og i butikk (kjøling og frysing).

Flytende næringsmiddelgasser brukes til å kjøle og fryse næringsmidler. Prosesser for kjøling og frysing med næringsmiddelgass er dessuten et konkurransedyktig alternativ til tradisjonelle metoder – både når det gjelder produktivitet, fleksibilitet og kostnader – uten at man trenger å senke kravene til næringsmiddelsikkerhet eller produktkvalitet.

Med ulike gassblandinger for næringsmidler kan man pakke de fleste typer næringsmidler på en mer skånsom måte (såkalt modifisert atmosfære) enn med vakuumpakking. I tillegg til å bevare kvaliteten og ferskheten lengre, blir næringsmidlet enklere å oppbevare ved at de kvalitetsforringende prosessene hemmes.

Næringsmiddelgassene som brukes ved kjøling og frysing er nitrogen N2 og karbondioksid CO2. Næringsmiddelgassene som brukes ved pakking er nitrogen, karbondioksid, oksygen (O2), argon (Ar), helium (He) og dinitrogenoksid (N2O). Disse kan brukes separat eller i ulike blandinger.

Gasser som brukes sammen med næringsmidler må etterleve kravene i lokal lovgivning og HACCP-metoden fra produksjon til distribusjon. HACCP er en forkortelse for Hazard Analysis and Critical Control Points, som på norsk kan oversettes til risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter. Det dreier seg her om en standardisert arbeidsmetode som beskriver hvordan man på en systematisk måte kartlegger, vurderer og kontrollerer farene i næringsmiddelproduksjonen for å gjøre næringsmidlene trygge for forbrukerne.

Delmål 12 i Agenda 2030: bærekraftig produksjon og forbruk

Å redusere matsvinn ved hjelp av næringsmiddelgasser er med andre ord helt i tråd med «Delmål 12» i FN-resolusjonen Agenda 2030 for bærekraftig utvikling.

I Agenda 2030 fastslår FN at en omstilling til bærekraftig forbruk og produksjon av varer og tjenester er nødvendig for å redusere den negative innvirkningen på klima, miljø og helse. Måten dette skal gjennomføres på er presisert i en rekke delmål, deriblant følgende:

  • Til 2030 er målet å halvere det globale matsvinnet per person i butikk- og forbrukerleddet, samt å redusere matsvinn i hele næringsmiddelkjeden – innbefattet tap av avling.
  • Til 2030 skal mengden avfall reduseres betraktelig gjennom tiltak for å hindre, begrense, bruke om igjen og gjenvinne avfall.

Agenda 2030 for bærekraftig utvikling

Ved FNs toppmøte 25. september 2015 vedtok verdens stats- og regjeringssjefer 17 globale mål samt Agenda 2030 for bærekraftig utvikling. Alle land vedtok at de fra 1. januar 2016 og frem til 2030 skal lede verden mot en bærekraftig og rettferdig fremtid.

Agenda 2030 har et høyt ambisjonsnivå og en tydelig visjon for hvordan vi skal takle de globale utfordringene. I deklarasjonen går det klart frem at en bærekraftig utvikling er avgjørende for vår felles fremtid, og at det her må være et samspill mellom det økonomiske, miljømessige og sosiale aspektet.

Les mer!

Les mer om Agenda 2030
Les mer om HACCP
Besøk Air Liquides hjemmeside, hvis du vil vite mer om gassene som brukes for å bevare næringsmidler

Kontakt oss!

Ta gjerne kontakt med Air Liquides forretningsutviklere!
Mats Nilsson, Business developer och Field Sales, Food & Pharma.

Kjøp gassen din her!

Kundeportalen myGAS

 

DEL