Jobb trygt med gasser på laboratoriet

White paper for et trygt og sikkert arbeidsmiljø.
Forskning & Analyse
|
18 august 2020

Air Liquide har utarbeidet et nytt white paper rettet mot deg som jobber med gassflasker i det daglige på laboratoriet. I dette dokumentet beskriver vi hvordan du håndterer gassflaskene riktig, og hvilke sikkerhetstiltak du bør ta for å gjøre laboratoriet til en sikker og trygg arbeidsplass for deg og kollegaene dine.

Last ned vårt white paper om sikker bruk av gasser her!

Last ned!

«Gasser brukes i stort omfang på laboratoriene. Derfor er det viktig at laboratorieteknikerne er bevisst på all risiko forbundet med gass og sørger for egnede sikkerhetstiltak», påpeker Ragnar Malmberg, Sales Director Research & Analysis hos Air Liquide i Norden. «Vi har forsøkt å presentere informasjonen på lettfattelig måte, godt illustrert med mange bilder.»

Dokumentet er på engelsk, men vi har her laget et sammendrag på norsk:

Risikoer knyttet til komprimerte gasser

Komprimerte gasser, som lagres på gassflasker eller i spesialbeholdere, har egenskaper som medfører risiko. Gassene lagres under høyt trykk, og ettersom de ofte er luktfrie og ikke kan ses med blotte øyet, er det vanskelig å oppdage lekkasjer. Komprimerte gasser kan lagres som gass eller flytende gass under trykk (f.eks. karbondioksid).

Hensikten med regler og forskrifter for sikker håndtering av komprimerte gasser er først og fremst å hindre gasslekkasje og å sørge for god kontroll av trykk og gjennomstrømning.

Det er uhyre viktig at du som bruker er bevisst på de farlige egenskapene – f.eks. brennbarhet, giftighet, kjemisk aktivitet og etsende effekt – til gassen du benytter.

Les alltid de aktuelle sikkerhetsdatabladene før bruk. Du kan laste dem ned gratis fra Air Liquides hjemmeside.

Hvor alvorlig en risiko er, kan avhenge av hvordan og hvorfor gassen skal brukes. For eksempel vil brennbarhet være den største faren hvis karbonmonoksid brukes nær åpen ild. Brukt som reaktant, vil derimot den største faren være knyttet til giftighet (særlig ved lekkasje).

Beste praksis

Her er eksempler på beste praksis når det gjelder håndtering, lagring og bruk av komprimerte gasser:

 1. Gassflasker må sikres.
  Fest gassflaskene til en vegg eller med kjetting for å sikre at de ikke kan velte.
   
 2. Inkompatible gasser (f.eks. hydrogen og oksygen) får ikke oppbevares sammen.
  Sørg for anbefalt avstand (vanligvis foreskrevet av de lokale myndighetene) ved lagring av gasser med ulike egenskaper.
   
 3. Ikke la flaskeventilen stå åpen når gassflasken ikke er i bruk.
  Det er ikke nok bare å stenge regulatoren, flaskeventilen må også lukkes.
   
 4. Komprimerte gasser skal kun brukes på steder med god ventilasjon. 
  Vi anbefaler dessuten at du bruker et egnet lagringsskap når du jobber med giftige, brannfarlige eller etsende gasser. Begrens gassforsyningen i laboratoriet så mye som mulig.
   
 5. Bruk egnet personlig verneutstyr – for eksempel vernebriller, hansker og vernesko – når du håndterer gassflasker. 
  Laboratorieteknikere som håndterer komprimerte gasser, må følge anvisningene om personlig verneutstyr som står i risikovurderingen for laboratoriearbeidet.
   
 6. Øyebad, nøddusjer og gassmasker må finnes tilgjengelig for alle som jobber med giftige eller etsende gasser.
   
 7. Bruk alltid riktig ekstrautstyr (sikkerhetsventiler, slanger, kraner osv.) og sørg for at det er i god stand.

Last ned og les mer!

 

Kontakt oss

Kontakt Flemming Nielsen, tlf. 41278884, for kostnadsfri personlig rådgivning om hvordan du øker sikkerheten på laboratoriet.

DEL