Vil du transportere gassflasker i personbil?

Slik gjør du det.
Gassbrukere - profesjonelle og hobby
|
8 januar 2019

Større foretak transporterer vanligvis gassflaskene sine med lastebil, men mindre foretak og privatkunder vil kanskje ordne transporten på egen hånd. Som regel velger man da en varebil eller en vanlig personbil, dvs. kjøretøy som ikke er beregnet på dette. Akkurat dét er ikke noe problem i seg selv, men det er viktig å følge loven. Vi hos Air Liquide anbefaler at du i tillegg følger våre retningslinjer for sikkerhet. Malou Lindberg, Industrial Merchant Packaged Gases & Specialty Gases Director Norden, med ansvar for Air Liquides produksjon av industrigasser og spesialgasser på gassflasker, forklarer her hva du bør tenke over.

"Det første du bør tenke over er størrelsen på gassflaskene, hvor mye de veier og hvilke gasser de inneholder", sier Malou Lindberg. "Gassflaskene i Air Liquides ALbeeTM-sortiment er små og enkle å håndtere. Vekten ligger på mellom 10 og 20 kg, og den minste av flaskene er bare 63 cm høy. Vi har også tradisjonelle og større industrigassflasker, med betegnelser som M20 og L50. Disse veier mellom 20 og 65 kg, og den største flasken er 1,60 meter høy. Mens ALbee-flaskene er enkle å bære med seg etter det gripevennlige håndtaket, må de tynge gassflaskene flyttes med tralle."

"Hvis du skal flytte en stor gassflaske et kort stykke, kan du gjøre det ved å rulle den sakte og forsiktig i stående stilling. Dette forutsetter imidlertid at du er erfaren. Det er ikke en metode vi anbefaler hvis du ikke er vant med å håndtere gassflasker. Da er det bedre å bruke en gassbeholdertralle, hvis det er mulig. Uansett bør man av ergonomiske og sikkerhetsmessige årsaker unngå å løfte store og tunge industrigassflasker."

"Vekten og størrelsen på gassflasken spiller med andre ord en rolle når du skal transportere dem", påpeker Malou Lindberg. "Hvis du driver egen virksomhet og skal hente flasker med din egen bil, må du ha såkalt ADR 1.3-opplæring (en ADR "light"-opplæring som gjør at du har lov til å transportere opptil 1000 ADR-poeng, som blir 20 stykker L50-flasker, hvis gassen er inert, dvs. ikke brennbar, eksplosiv, oksiderende eller giftig. Ikke-inerte gasser får kun transporteres i mindre volumer."

Hvis du som privatperson bare skal hente en flaske du har kjøpt eller leid fra f.eks. en agent eller forhandler, bør du unngå transport i din egen personbil. På grunn av unntaksreglene for privatpersoner, gir ADR deg imidlertid lov til å transportere en gassflaske i personbilen din.

Gylne sikkerhetsregler for transport av gassflasker i personbil

 • Personbiler er egentlig ikke ment å skulle brukes til å transportere gassflasker, så prøv gjerne å unngå dette.
 • Les nøye gjennom sikkerhetsdatabladet for gassen.
 • Steng ventilen på flasken og fjern alt utstyr (regulator, manometer m.m.) som ikke tilhører selve flasken.
 • Sett på en eventuell beskyttelsestopp.
 • Sikre lasten godt.
 • Ikke la gassflasker komme i kontakt med brennbare stoffer, olje eller fett.
 • Sørg for god ventilasjon i bilen, også når den står parkert. Bruk en oksygenmåler.
 • Ikke røyk.
 • Kjør direkte dit gassen skal brukes.
 • Last av flaskene med én gang du er fremme.

Vi anbefaler:

 • Ikke transporter giftige, etsende eller brennbare produkter.
 • Transporter maks 50 liter (i vannvolum) totalt.

"Du har lov til å transportere gassflasker i en varebil eller en personbil, forutsatt at du innfrir de lovpålagte kravene", poengterer Malou Lindberg. "Vi anbefaler at du i tillegg følger våre retningslinjer for sikkerhet. Flaskene må først og fremst være forsvarlig festet, slik at de ikke beveger seg hvis du bremser hardt eller må gjøre en plutselig manøver i trafikken. Hvis politiet oppdager at du kjører rundt med løse gassflasker i bilen, blir du bøtelagt. Den viktigste grunnen til å feste flaskene skikkelig er likevel selvsagt å hindre at du eller medtrafikanter kommer til skade."

"Du må også stenge flaskeventilen og eventuelt sette på beskyttelsestopp", fortsetter Malou Lindberg. "De fleste av flaskene våre har en beskyttelsestopp med integrert regulator, og denne integrerte enheten er ikke mulig å ta av. Gassflasker med kondensert gass (f.eks. LPG) skal alltid transporteres stående. Uansett om det er sommer eller vinter er det viktig å sørge for god ventilasjon i kjøretøyet – også når det står parkert. Jo varmere det er, desto større blir trykket i gassflaskene, og desto større blir behovet for god ventilasjon. Hvis du jevnlig transporterer flasker som inneholder oksygen eller inerte gasser som f.eks. nitrogen eller argon, anbefaler vi at du har en bærbar oksygenmåler. En slik måler koster lite, og varsler deg hvis oksygeninnholdet i kjøretøyet stiger eller faller kraftig."

Gassflasker tåler støt

"Ikke forsøk å hindre fallet hvis du mister taket på en gassflaske. Dette gjelder selv om det er snakk om en stor flaske. La bare flasken falle – den tåler støt", forklarer Malou Lindberg. "Hvis du forsøker å fange flasken i fallet, risikerer du alvorlige skader. Det har blitt gjort tester der man har latt flasker falle fra 1,2 meters høyde med 'hodet', altså den mest sensitive delen av flasken, først, og flaskene kom fra det uten skader. Det er imidlertid lurt å kontrollere koblinger og ventiler nøye hvis en flaske har falt. Sjekk også at regulatoren og manometeret ikke har fått skader!"

Med acetylen må du være ekstra årvåken

Ved transport og håndtering av acetylenflasker kreves ytterligere sikkerhetstiltak. Slike gassflasker får ikke transporteres eller oppbevares horisontalt. Hvis en flaske likevel har ligget horisontalt, må du la den stå oppreist i minst én dag før du åpner ventilen. Åpne ventilen forsiktig og gradvis også selv om flasken kun har stått i opprett stilling. Hvis du ikke tar disse forholdsreglene, kan løsningsmiddelet i acetylenflasken lekke ut.

Dagens acetylenflasker er meget sikre og gir god beskyttelse mot forfall. Hvis en acetylenflaske utsettes for kraftige slag eller mistes, så skal flasken plasseres for seg selv og observeres i 24 timer for å se om det oppstår en tydelig varmeutvikling. Om det skjer, skal man tilkalle brannvesenet og følge sikkerhetsrutiner om evakuering av området, samt skylle flasken med kaldt vann helt til man kan konstatere at flasken forblir kald.

Hva med tomme flasker?

"De samme forholdsreglene for sikkerhet må tas ved transport av tomme gassflasker. Du må f.eks. stenge ventilen godt, slik at det ikke lekker ut restgass fra flasken", påpeker Malou. "Glem heller ikke å fjerne alt utstyr som ikke fulgte med flasken – f.eks. regulator og manometer. Skru deretter på en eventuell beskyttelsestopp. Toppen på fleste av flaskene våre, innbefattet kjøpeflasken ALbee, er en integrert enhet som ikke er mulig å ta av.

Kontakt

"Uansett hvilken flaske du skal transportere – vær forsiktig og bruk sunn fornuft! Les instruksjonene her eller på hjemmesiden vår, og sett deg inn i hvilke risikoer de ulike gassene medfører.

Spør oss eller en gassansvarlig hos våre agenter eller forhandlere", avslutter Malou Lindberg. Les også mer i sikkerhetsdatabladet for produktet du skal transportere.

DEL