Nyutdannet og europeisk medborger?

Air Liquides VIE-program gir deg en unik mulighet til å skaffe deg internasjonal erfaring gjennom en praksisperiode på 12 til 24 måneder.
Menneskene bak
|
21 november 2018

VIE (Volontariat International en Entreprises) er rettet mot europeiske medborgere som nylig har tatt mastergrad. Gjennom det internasjonale praksisprogrammet vårt kan du få praksisplass i noen av de 80 landene der Air Liquide driver virksomhet!

Et internasjonalt løft for karrieren din

Er du utdannet sivilingeniør eller har du spesialisert deg mer på forretningsvirksomhet? Hos oss venter et bredt utvalg av oppgaver innenfor alt fra salg, markedsføring, forsyningskjede og teknologi til innovasjons- og optimeringsprosjekter.

Hent ut det beste hos deg selv

Med VIE-programmet vårt kan du forme din egen karriere og maksimere potensialet ditt. Ved å få jobbe med kollegaer, som er eksperter på sine respektive områder, samler du solid arbeidslivserfaring fra dag til dag. Hos Air Liquide er vi opptatt av å dele kunnskapen vår og oppmuntre til kreativitet, så du har gode vekstmuligheter.

Innovativ og driftig

Innovasjon er en av grunnpilarene i konsernstrategien vår. Vi styrker konkurranseevnen vår gjennom kontinuerlig nyskapning og ved å ta oss inn på nye markeder. Dette gir oss mulighet til å vokse og bidra til et bedre miljø. Og det er nettopp derfor vi trenger deg! Vi regner med at du deler kjerneverdiene våre i den forstand at du er kreativ, driftig og har et åpent sinn.

Vilkår

  • Du har mastergrad og er under 28 år.
  • Du kommer fra et land som er med i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).
  • Du snakker engelsk. Et andre eller tredje språk er et pluss.
  • Du garanteres prosjekter utenfor hjemlandet ditt, slik at du kan gi karrieren et internasjonalt løft.

Er du klar til å bli VIE hos Air Liquide?

Har du spørsmål? Kontakt oss (gjerne på engelsk), så hjelper vi deg!

Les mer om Air Liquide

Air Liquide er en fantastisk arbeidsplass der du kan utvikle potensialet ditt. Hvis du vil vite mer om mulighetene for en karriere hos oss, kan du besøke hjemmesiden vår.

DEL