Har du akkurat tatt en mastergrad?

Er du klar til å gjøre karriere hos Air Liquide?
Menneskene bak
|
15 oktober 2018

Kan du tenke deg en karriere hos Air Liquide, men vet ikke hvilket arbeidsområde som er best for nettopp din utvikling? Da er Air Liquides ALLEX-program noe for deg! Gjennom ALLEX får du utforsket potensialet ditt for en fremtidig karriere.

ALLEX står for Air Liquide Leading Excellence. Programmet innebærer at du får jobbe hos noen av de europeiske Air Liquide-selskapene.

Og spesifikt?

Du jobber først i landet der du ble rekruttert. De ulike ALLEX-rollene varierer – f.eks. har vi ALLEX-kandidater som jobber innenfor salg, finans og teknologi. I tillegg til en interessant rolle i landet der du ble rekruttert, vil du i løpet av de to årene i ALLEX-programmet få mulighet til å jobbe med et antall tremånedersprosjekter som hvert vil være på et nytt område og i et nytt land. Dette gir deg et innblikk i karrieremulighetene som finnes hos Air Liquide-konsernet, og hjelper deg å velge riktig retning videre.

Du kommer til å delta i en introduksjon – vi kaller den onboarding – med ALLEX-kandidater fra andre europeiske land. I løpet av to dager får du dannet deg et god bilde av konsernet gjennom studiebesøk og workshoper, samtidig som du blir kjent med ALLEX-kollegaene dine.

Hos oss er talenter fra hele Europa hjertelig velkomne. Med ALLEX lærer du nye arbeidsmetoder som kan gjøre deg mer åpen for innovative ideer.

Internasjonal erfaring hos et innovativt foretak

Air Liquide er verdens ledende leverandør av gasser, teknologi og tjenester til industrien og helsesektoren. Vi har virksomhet i 80 land, rundt 65 000 medarbeidere og over 3,5 millioner kunder og pasienter. Oksygen, nitrogen og hydrogen er små molekyler som er grunnleggende for liv, materie og energi. Disse gassene utgjør hjørnesteinene i Air Liquides vitenskapelige arbeid, og har vært kjernen i konsernets virksomhet siden etableringen i 1902.

Innovasjon er en av grunnpilarene i konsernstrategien vår. Vi styrker konkurranseevnen vår gjennom kontinuerlig nyskapning og ved å ta oss inn på nye markeder. Dette gir oss mulighet til å vokse og bidra til et bedre miljø. Og det er nettopp derfor vi trenger deg! Vi regner med at du deler kjerneverdiene våre i den forstand at du er kreativ, driftig og har et åpent sinn.

Er du klar til å søke på ALLEX-programmet?

Har du spørsmål? Kontakt oss (gjerne på engelsk), så hjelper vi deg!
ww-hr-nordic@airliquide.com

Les mer om Air Liquide

Air Liquide er en fantastisk arbeidsplass der du kan utvikle potensialet ditt. Hvis du vil vite mer om mulighetene for en karriere hos oss, kan du besøke hjemmesiden vår.

DEL