Siste artikler
1 juni 2022
Det er ikke noe nytt at gassens renhet er svært viktig for hvor pålitelige måleresultatene er i laboratorier. Noe som er mindre kjent, er at utstyrets kvalitet også er svært viktig.
1 juni 2022
Kryogene væsker er mye brukt i laboratorier og i farmasøytisk produksjon, i industrien og til og med i restauranter. Bruken av kryogene væsker gir en rekke unike fordeler, men det medfører også en risiko.
26 mars 2021
De aller fleste laboratorier jobber aktivt med sikkerhet. Likevel forekommer ulykker – noen ganger med alvorlige konsekvenser – som kunne ha vært unngått. Her er en beskrivelse av de fem vanligste områdene der det er fort gjort å gjøre feil når du håndterer gasser på laboratoriet.
18 august 2020
Air Liquide har utarbeidet et nytt white paper rettet mot deg som jobber med gassflasker i det daglige på laboratoriet. I dette dokumentet beskriver vi hvordan du håndterer gassflaskene riktig, og hvilke sikkerhetstiltak du bør ta for å gjøre laboratoriet til en sikker og trygg arbeidsplass for deg og kollegaene dine.
10 desember 2019
En engasjert og kompetent partner som kjenner kravene som gjelder for avgasstester under realistiske forhold, og som utfører oppdraget sitt på en effektiv, profesjonell og punktlig måte, kan være gull verdt. Det er nøyaktig dette Air Liquide tilbyr gjennom sine tjenester for utslippsmåling.
21 november 2019
Laboratorier utfører stadig oftere analyser på isotoper etter hvert som isotopanalyser kan gi unike resultater.
4 november 2019
Innenfor industri og på laboratorier, der personalet håndterer giftige, brannfarlige eller eksplosive gasser, er det svært viktig å jobbe forebyggende med arbeidsmiljø – for eksempel ved å bruke velfungerende gassdetektorer.
29 november 2018
På mange laboratorier trenger man gass på gassflasker. Det er ikke alltid like lett å bruke flaskene på en riktig og sikker måte. Gassflasker fremstår ofte som uhåndterbare og upraktiske. Dessuten er det ofte vanskelig å kontrollere om gasstilførselen er stengt, eller hvor mye gass som er igjen på flasken.
17 oktober 2018
Det er ikke alltid lett å plukke ut hvilken rengass som er best egnet for laboratoriebruk eller et laboratorieinstrument. For å gjøre det enklest mulig for deg har Air Liquide derfor redusert antall mulige varianter til to renhetsgrader: Alphagaz 1 og Alphagaz 2.